เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

8 เมษายน 2565 1282 ครั้ง โดย: นางสาวสุมาลี ทักศิริ Print

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 16 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 3,512 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,211,083 คน

เปลี่ยนภาษา