ประกาศ อบจ.ระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

13 March 2023 1603 Times By: นางสาวธัญญารัตน์ แสงเรือง | Print
Read statistics 1603 Times
Public Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 19 User
  • Today 3,460 User
  • All visitor 4,211,031 User

เปลี่ยนภาษา