คุณอยู่ที่ : Home ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

อบจ.ระยอง จัดประชาคมท้องถิ่น อ.แกลง

พิมพ์

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชาคม ณ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร อ.แกลง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...
 

บุญข้าวใหม่เดือนสาม...เผาข้าวหลามชากบก

พิมพ์

ช่วงค่ำวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สส.ธารา ปิตุเตชะ เป็นประธานเปิดงาน “บุญข้าวใหม่เดือนสาม...เผาข้าวหลามชากบก” โดยมีกำนันพาณิชย์ ยมหา เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยมี สจ.เศรษฐา ปิตุเตชะ สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สจ.เสนาะ ยมหา พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชากบก เข้าร่วมพิธ [ … ]

อ่านเพิ่มเติม...
 

อบจ.ระยอง เดินหน้ามอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเสา

พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.205/26 ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเสา โดยมีนายปรีชา นาคศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเสา และนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.รย. เขต 1 เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้ง สส.ธารา ปิตุเตชะ สจ.เศรษฐา ปิตุเตชะ&n [ … ]

อ่านเพิ่มเติม...
 

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์....ครึกครื้น

พิมพ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจรัญ ความเพียร เลขานายกฯ สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทร [ … ]

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศูนย์พระมหาชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

พิมพ์

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลสู่ประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจัง [ … ]

อ่านเพิ่มเติม...
 

อนุบาลนานาชาติตากสินระยองเปิด OPEN HOUSE

พิมพ์

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวันวิชาการ OPEN HOUSE” ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีนางรัชนี สุวรรณเกสร ผอ.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีประธานสภาฯทรงศักดิ์ กุลรัตน์ สจ.กำจัด [ … ]

อ่านเพิ่มเติม...