คุณอยู่ที่ : Home ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

นายกฯช้าง มอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง   

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ประชาคม)

พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของอบจ.ระยอง  

อ่านเพิ่มเติม...
 

นายกช้าง มอบอาคารอบจ. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ทับมา จ.ระยอง

พิมพ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2557

พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม  

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุมมอบหมายการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 3/2557

พิมพ์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกฯ มาเป็นประธานเปิดการประชุมมอบหมายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประชุม คพอ. ครั้งที่ 2 /2557

พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายทวนธน คำมีศรี  ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคม  เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ระยอง(คพอ.)  ครั้งที่ 2/2557  ณ  ห้องประชุม  อบจ.ระยอง

อ่านเพิ่มเติม...