คุณอยู่ที่ : Home ประมวลภาพกิจกรรม ตลาดนัดเพื่อคนรักสุขภาพ

ตลาดนัดเพื่อคนรักสุขภาพ

พิมพ์

            เช้าวันเสาร์ที่  5  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา   นายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดงาน  ตลาดนัดสุขภาพดี ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาบข่า ระยอง    โดยมีนายกิตติ  ณรงค์แสง  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง  เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  และงานยังตรงกับ “เทศกาลคนรักการปั่น...จักรยาน” พร้อมกันนี้นายบุญธรรม  ใยกล้า  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมขบวนการปั่นจักรยานเพื่อคนรักสุขภาพด้วย  ภายในงานยังสามารถชม “ผักไฮโดรโปนิกส์” ผักปลอดสารพิษ  ข้าวอินทรีย์ปลอดสาร   สามารถเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนต่างๆหลากหลายชนิด  ผลิตผลทางการเกษตรขายตรงจากชาวสวน  มีกิจกรรมสำหรับครอบครัวคือการปั้นจุลินทรีย์ EM BALL  เพื่อช่วยดับกลิ่นจากน้ำเน่าเสีย  เพลิดเพลินกับดนตรีสากลและลูกทุ่งชมการแสดงหน้ากากพันหน้าจากประเทศจีน  มาเที่ยวตลาดนัดที่นี่แถมยังได้เดินเที่ยวชมสวนสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ จำนวนกว่า 260 ชนิด   เรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรนานาชนิด  ตลาดนัดเพื่อคนรักสุขภาพจัดเป็นครั้งที่ 10 แล้ว  โดยเปิดขายทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. 

การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  แต่หมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอย่าถูกต้อง   ตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  การพักผ่อน  การป้องกันโรค รวมทั้งการลด ละ หรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ  การที่เราปฏิบัติตนตามแนวทาง    ไม่ได้หมายถึงให้เรามีอายุยืนยาวเป็นหมื่นๆปี  แต่ต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยบ่อย  สามารถหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้

     

                                                                                                                                            อิงครัตน์ / ถ่ายภาพ / รายงาน