คุณอยู่ที่ : Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

พิมพ์
รายละเอียดการรับสมัคร...
     1.  รับใบสมัครและระเบียบการ  ได้ตั้งแต่วันที่  20  ก.พ. - 16 มี.ค.  2554
     2.  เปิดรับสมัครวันที่  12 - 16  มี.ค. 2554
     3.  สอบคัดเลือก  วันที่  19  มี.ค. 2554
     4.  ประกาศผลรายงานตัว  22  มี.ค. 2554
     5.  มอบตัวเข้าเป็นนักเรียน  2  เม.ย. 2554
 
วิชาที่สอบ
     คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

     1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  
     2.  ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาและนักเรียน  พร้อมสำเนา  จำนวน 2 ฉบับ
     3.  ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้น ป.6
     4.  สูจิบัตร  (ถ้ามี) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร: 038-622048  (ในเวลาราชการ)