• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผลงานและกิจกรรม
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • งานบริการประชาชน
  • รายงานผลการติดตามฯ

ประกาศการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรง

News image

 กำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.ย. - ๑ ต.ค. ๕๗ สามารถยื่นใบสมัครและแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ย

News image

 รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ ๔ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๘ ห้อง ๑ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑...

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความเพิ่มเติมใน: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรองค์การบริห

News image

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เลขานุการนายก อบจ.ระยอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางมัณฑนา แสงศิวะฤทธิ์ ปลัด อบจ.ระยอง นายคัมภีร์  ศรีสุนทร  รองปลัด อบจ.ระยอง (1) นายสุวิทย์ สดใส รองปลัด อบจ.ระยอง (2) ผอ.กองแต่ละกอง อบจ.ระยอง และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประช...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีส่งมอบพระปรางค์วัดบ้านแลง

News image

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายทวนธน คำมีศรี ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง ฯลฯ ได้ร่วมก...

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความเพิ่มเติมใน: ประมวลภาพกิจกรรม

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

News image

สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน แล...

อ่านเพิ่มเติม

งานขอใช้สนามกีฬาและครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา

News image

  ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอใช้ฯ ,อัตราค่าธรรมเนียม ,ตัวอย่างเอกสารฯ ,เอกสารยืม/ขออนุญาตใช้ฯ ...

อ่านเพิ่มเติม
อ่านบทความเพิ่มเติมใน: งานบริการประชาชน
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • โรงเรียนในสังกัด
  • สาระน่ารู้
  • อื่นๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
อ่านบทความเพิ่มเติมใน: สาระน่ารู้
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

โหวต

ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
 

ลิงค์หน่วยงาน

 
ราคาน้ำมัน
 
ราคาทองคำ
 
รายงานอากาศ

คณะผู้บริหาร

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว กันยายน 2557 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

รายการปฏิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม