Latest

ต้อนรับคณะผู้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง (1) นายชาญชัย ภิรมย์จิตร์ รองปลัด อบจ.ระยอง (2) ผอ.กอง อบจ.ระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบจ.ระยอง ร่วมกันต้อนรับคณะผู้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการและการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งขอรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558″       … read more

ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

       วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง (1) นายชาญชัย ภิรมจิตร รองปลัด อบจ.ระยอง (2) และข้าราชการ พนักงานจ้างฯ ของ อบจ.ระยอง ได้ read more

อบจ.ระยอง รับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

        วันที่ 22 เมษายน  2559  เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำโดย นายคัมภีร์ ศรีสุนทร ปลัด อบจ.ระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงข้าราชการ พนักงานจ้างฯ ของ อบจ.ระยอง ได้ต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวขวัญเรือน สังข์ประไพ พร้อมคณะยุวชนประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2/2559 จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559” ซึ่งบรรยายสรุปโดย นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ … read more