เอกสารดาวน์โหลด

ธันวาคม

9

2014

ข้อบัญญัติการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2545 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ธันวาคม

9

2014

แบบฟอร์ม อบจ.รร.1 และ อบจ.รร.2

แบบระเบียนโรงแรม, แบบรายงานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักโรงแรม และ แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540