ภาพกิจกรรม

กันยายน

26

2017

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้นายอดุล นิยมสมาน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กันยายน

22

2017

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวอุมา วิภูษณะ

กันยายน

22

2017

อบจ.ระยอง ทุ่มงบกว่า 91 ล้านบาท เพื่อสร้างปอดให้ชาวระยอง

อบจ.ระยอง ทุ่มงบกว่า 91 ล้านบาท เพื่อสร้างปอดให้ชาวระยอง วันที่ 21 กันยายน 2560 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รตม.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต.แกลง อ.เมืองระยอง ตามโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้พื้นที่ป่าในเขตเมือง ได้รับการพัฒนาให้เป็นปอดของประชาชน และจัดให้สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 600 ไร่

กันยายน

21

2017

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัด ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวอุมา วิภูษณะ

กันยายน

21

2017

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ร่วมกับ โครงการ อบจ. พบประชาชน ครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

กันยายน

20

2017

ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่

ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด อบจ.ระยอง ครั้งที่ 9 /2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการระดับฝ่ายในสังกัดอบจ.ระยอง ครั้ง 9/2560 การประชุมคณะผู้บริหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละกอง อบจ.ระยอง และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รายงานความคืบหน้า ของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ อบจ.ระยองได้จัดทำว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา

กันยายน

15

2017

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลตะพง ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง

กันยายน

13

2017

สำนักงานเกษตรฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเตรียมก้าวเข้าสู่ EEC

สนง. เกษตรฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเตรียมก้าวเข้าสู่ EEC วันที่ 12 กันยายน 2560 นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกอบจ.ระยอง ร่วมเปิดงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ อบจ.ระยอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กันยายน

11

2017

โครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง “Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา” วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จัดโครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน“Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา” โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ

กันยายน

11

2017

อบจ.ระยอง เปิดบ้านต้อนรับคณะ อบจ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของแต่ละ อบจ.

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” คำวัญจังหวัดหนองบัวลำภู 8 กันยายน 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก อบจ.หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึก อบจ.ระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกอบจ.ระยอง (1) , นายคำภีร์ ศรีสุนทร ปลัดอบจ.ระยอง , พร้อมด้วย ผอ.กองทุกกองและพนักงานอบจ.ที่มาให้การต้อนรับ