ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์

21

2019

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์

21

2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อุบัติภัยเคมี จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์

20

2019

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์

12

2019

ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์