ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

กุมภาพันธ์

12

2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงวัดซอยคีรี บริเวณที่ตั้งตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)