ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน(ศูนย์อำเภอแกลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 210 views

รูปจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน.pdf
10.7 MiB
16 Downloads
Details