ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 221เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์(e-bidding)

เปิดอ่าน 180 views

รูปจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly
ประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 221 เครื่อง
ประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 221 เครื่อง
ประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 221 เครื่อง
ประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 221 เครื่อง(2).pdf
8.0 MiB
8 Downloads
Details