ภาพกายบริหารของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

เปิดอ่าน 230 views

ประมวลภาพกายบริหารของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562
บริเวณหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ภาพ นวรัตน์ คำมี

Print Friendly