โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เปิดอ่าน 426 views

ขอเชิญร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดยร่วมกับ

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน”ของจังหวัดระยอง

ในวันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป

ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

พบกับ : รับบริการจากส่วนราชกร/ภาคเอกชน

อาทิ : ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุง อบจ./ น้ำมัน/ ก๊าซปิโตเลียม,
คลินิกเซ็นเตอร์(รับฟังปัญหาของประชาชน) กิจกรรมเล่นเกมส์  ตอบปัญหา  แจกของรางวัล,
บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความดัน  เบาหวาน,  ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องยาเสพติด,จำหน่ายสินค้า  OTOP,
ตรวจวัดสายตา,  แจกแว่นสายตายาว ฟรี,  แจกปุ๋ยมูลไส้เดือน,
จำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก,บริการตัดผม  ฟรี,  แจกพันธุ์ไม้,  แจกพันธุ์ปลา,
บริการตรวจสุขภาพของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอสว, บริการอื่นๆ อีกมากมาย

Print Friendly