นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 192 views

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

Print Friendly
นัดประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๔ ๒๕๖๒
นัดประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๔ ๒๕๖๒
นัดประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๔ ๒๕๖๒
นัดประชุมสภา อบจ.ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๔_๒๕๖๒.pdf
64.3 KiB
13 Downloads
Details