สำนักงานเกษตรฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเตรียมก้าวเข้าสู่ EEC

เปิดอ่าน 152 views

สนง. เกษตรฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเตรียมก้าวเข้าสู่ EEC

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายโชดก วิริยะพงษ์ เลขานุการนายกอบจ.ระยอง ร่วมเปิดงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่องเที่ยวฯ อบจ.ระยอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาความรู้ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับ EEC และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีการจัดอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองเพื่อเตรียมการรองรับ EEC.” นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอทอปมาวางจำหน่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

สุทธินีย์ ถ่ายภาพ/ เขียนข่าว

Print Friendly