โครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เปิดอ่าน 140 views

โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
“Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา”
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จัดโครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน“Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา” โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมกับ นายมนตรี ชนะชัยพิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานมากมายอาทิ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการแทนรองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (เป็นผู้กล่าวรายงาน) ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
กิจกรรมภายในงานมีการฉายวีดีทัศน์ โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน“Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow ขยะเป็นศูนย์ เริ่มต้นที่มือเรา” และ การเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการการขยะในยุค Thailand 4.0 ” หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสถานีต่างๆ ซึ่งท่านนายกปิยะ ปิตุเตชะ ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันจังหวัดระยองของเรามีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้สร้างระบบต้นแบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ธีรศิษฏ์ ภาพ/ข่าว

Print Friendly