อบจ.ระยอง เปิดบ้านต้อนรับคณะ อบจ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของแต่ละ อบจ.

เปิดอ่าน 179 views

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” คำวัญจังหวัดหนองบัวลำภู

8 กันยายน 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก อบจ.หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึก อบจ.ระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกอบจ.ระยอง (1) , นายคำภีร์ ศรีสุนทร ปลัดอบจ.ระยอง , พร้อมด้วย ผอ.กองทุกกองและพนักงานอบจ.ที่มาให้การต้อนรับ
การมาเยือนในคร้งนี้ ทาง อบจ.หนองบัวลำภู ที่นำโดยคุณปาลิดา คำพิบูล รองนายกอบจ.หนองบัวลำภู และข้าราชการพนักงาน ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมมาภิบาล และฟังแผนดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการ ” การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ” จากรองวราวุธ ปิ่นเงิน และร่วมแลกเปลี่ยนทัศคติ ความคิด ของการทำงานของแต่ละ อบจ. เพื่อที่จะนำไปพัฒนาและบริหารงานในของแต่ละองค์กรต่อไป

ข่าว / ภาพ ปัญญาวัชร

Print Friendly