ตกลงราคาจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,500 เล่ม

เปิดอ่าน 213 views
จ้างทำวารสาร 2,500 เล่ม
จ้างทำวารสาร 2,500 เล่ม
จ้างทำวารสาร 2,500 เล่ม
จ้างทำวารสาร 2,500 เล่ม.pdf
112.3 KiB
18 Downloads
Details
ตัวอย่างวารสาร 1
ตัวอย่างวารสาร 1
ตัวอย่างวารสาร 1
ตัวอย่างวารสาร 1.pdf
1.6 MiB
22 Downloads
Details
ตัวอย่างวารสาร 2
ตัวอย่างวารสาร 2
ตัวอย่างวารสาร 2
ตัวอย่างวารสาร 2.pdf
1.9 MiB
17 Downloads
Details
ตัวอย่างวารสาร 3
ตัวอย่างวารสาร 3
ตัวอย่างวารสาร 3
ตัวอย่างวารสาร 3.pdf
1.6 MiB
27 Downloads
Details