ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เปิดอ่าน 197 views

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจัหงวัดระยองที่ต้องพิจารณา  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

Print Friendly
เรียกประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภาอบจ ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภาอบจ.ระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐.pdf
96.2 KiB
33 Downloads
Details