ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

เปิดอ่าน 180 views

               ด้วยประกาศกรมควบคุมโรค  เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า ขณะนี้เข้าสู้ฤดูฝนสำหรับประเทศไทยตอนบนฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปถึงเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายโรค สามารถแพร่ระบาดได้โดยง่าย เช่น ภัยฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์พิษ และอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝน และภัยสุขภาพที่ตามมา

               ในการนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การเฝ้าระวังป้งกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนและภัยสุขภาพ ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด้กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว “ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้หลายโรค สามารถแพร่กระจายได้โดยง่ายและรวดเร็ว ด้วยรักและห่วงใยจากใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “

Print Friendly
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน(2).pdf
1.4 MiB
23 Downloads
Details