โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เปิดอ่าน 226 views

ขอเชิญร่วมงาน
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง
ร่วมกับ
โครงการ อบจ. พบประชาชน  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ในวันพุธที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น  หมู่ที่ ๑   
ตำบลน้ำเป็น  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง
พบกับ  :  การจำหน่ายสินค้าโอทอป  และสินค้าอุปโภค – บริโภคราคาถูก
บริการจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน

อาทิ : ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีบำรุง อบจ.น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม, รถตรวจวัดคุณภาพแบบเคลื่อนที่,
รถโมบายเคลื่อนที่  อบจ.ฉายวีดีทัศน์  แสดงผลงาน และกิจกรรมของอบจ.,
บริการตรวจสุขภาพฟรี  ได้แก่ บริการถอนฟัน, คัดกรองความดัน, เบาหวาน, ตรวจวัดสายตา, จำหน่ายผลไม้แปรรูป,
บริการทำหมันสุนัข-แมว, รับคำร้องผู้ใช้ไฟฟ้า, แจกเอกสารคู่มือขับขี่ปลอดภัย, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป,
บริการคำขอการสงเคราะห์สวนยาง, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเยาวชน,
ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ, ตรวจเช็คบำรุงรถจักรยานยนต์, กิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา มอบรางวัล,
ตัดผมฟรี  ทั้งบุรุษและสตรี, ให้ความรู้  และแนะนำเรื่องการประกันชีวิต, บริการจัดหางาน,
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สินเกษตรกร  สอนการพับดอกไม้จันทน์ฟรี, และบริการอื่นๆอีกมากมาย

Print Friendly