“เมืองดอกคูณเสียงแคน เยือนถิ่นพระอภัย”

เปิดอ่าน 95 views

“เมืองดอกคูณเสียงแคน เยือนถิ่นพระอภัย”

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งคณะข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ขอนแก่น กันอย่างพร้อมเพรียง ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ระยอง โดยมีนายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บรายได้ การพัสดุ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินและการจัดทำบัญชีโดยระบบ (e-LASS)

อิงครัตน์ / ถ่ายภาพ
นันท์นภัส / ข่าว

Print Friendly