ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนายจ้างเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

เปิดอ่าน 364 views

               สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง (สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกท่านค่ะ) ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ เพื่อรับทราบข้อมูลและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

1 3 2
4 5 6

 Print Friendly