ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 280 views

               ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดประกอบกับมีเรื่องในกิจการวางงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)

Print Friendly
การประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมสภา อบจ ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมสภา อบจ.ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐.pdf
137.6 KiB
37 Downloads
Details