งานภาษีโรงแรม

เปิดอ่าน 1,486 views

ดาวน์โหลดขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ,ตัวอย่าง ,แบบชำระภาษีโรงแรมฯ …

ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ

ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ
62.2 KiB
510 Downloads
Details

ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม

ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม
107.2 KiB
354 Downloads
Details

แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม

แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม
78.7 KiB
648 Downloads
Details

 

แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม
แบบฟอร์มระเบียนโรงแรม
78.7 KiB
648 Downloads
Details
ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม
ตัวอย่างการกรอกแบบชำระภาษีโรงแรม
107.2 KiB
354 Downloads
Details
ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ
ขั้นตอนการจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ
62.2 KiB
510 Downloads
Details