งานภาษีน้ำมัน

เปิดอ่าน 1,607 views

ดาวน์โหลดคำขอจดทะเบียนฯ ,แบบรายการภาษีบำรุงฯ ,บัญชีประจำวันฯ …

คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

 คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
40.4 KiB
382 Downloads
Details

แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม) แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม)

แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม)
49.6 KiB
721 Downloads
Details

แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
126.8 KiB
244 Downloads
Details

Print Friendly
คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
 คำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
40.4 KiB
382 Downloads
Details
แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม)
แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม)
49.6 KiB
721 Downloads
Details
แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
แบบบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม
126.8 KiB
244 Downloads
Details