การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน

เปิดอ่าน 3,762 views

สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและการตอบข้อร้อง ทุกข์ร้องเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน และแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน…

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรับและตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน
753.6 KiB
399 Downloads
Details

แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน

แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน
587.6 KiB
241 Downloads
Details

Print Friendly